WELKOM !

Ik heb – als onafhankelijk Communitymakelaar, Communitycoach en sociaal ondernemer – een passie, kennis en ervaring (bestuurder, directeur, manager en medewerker) voor wonen en een “drive” om samen met andere partijen invulling te geven aan de participatiesamenleving. Het uiteindelijke doel is een zichzelf organiserende community, waarbij de bewoners zelf zich eigenaar en verantwoordelijk voelen voor de woonbeleving in hun gebied.

Dit vraagt om gebiedsinteger werken, dus maak gebruik van wat er al is (en dat is vaak heel veel) en ga dat versterken. De lokale situatie bepaalt de benodigde inzet. Doen en daarvan leren dus !

Sinds 1 april 2016 ben ik ingehuurd als Directeur-Bestuurder van de stichting Serviceflats Zeeland, waaronder de Stichting serviceflat De Schakel en Stichting serviceflat De Horst ressorteren.

Dorp ‘s-Heer Hendrikskinderen

Als vrijwilliger maar in mijn rol van “communitymakelaar en vastgoedadviseur” ben ik lid van de werkgroep Wonen. De werkgroep beoogt:
Duurzame verbetering woningvoorraad
Duurzame aanpassing particuliere woningvoorraad
Duurzaam samen wonen stimuleren en ondersteunen
foto