WELKOM !

Ik heb - als onafhankelijk Communitymakelaar, Communitycoach en sociaal ondernemer - een passie voor wonen en een "drive" om samen met andere partijen invulling te geven aan de participatiesamenleving. Het uiteindelijke doel is een zichzelf organiserende community, waarbij de 
bewoners zelf zich eigenaar en verantwoordelijk voelen voor de woonbeleving in hun gebied.

Dit vraagt om gebiedsinteger werken, dus maak gebruik van wat er al is (en dat is vaak heel veel) en ga dat versterken. De lokale situatie bepaalt de benodigde inzet. 
Doen en daarvan leren dus !

Binden en Verbinden !

 

Communitymakelaar is mede-ontwikkelaar van WoonLinked. De communicatie-app voor Dorp, Wijk en Buurt.  Zie www.woonlinked.nl.

Vanaf 1 april 2016 bezig als Directeur-Bestuurder van de stichting Serviceflats Zeeland, waaronder de Stichting serviceflat De Schakel en Stichting serviceflat De Horst ressorteren.

PILOTPROJECT  ‘s-Heer Hendrikskinderen

Als vrijwilliger maar in mijn rol van "communitymakelaar" ben ik lid van de 
Projectgroep "Duurzaam Wonen", die belast is met de voorbereiding, uitvoering en 
monitoring van de samenwerkingsovereenkomst.
Doelstellingen:
Duurzame verbetering woningvoorraad
Duurzame aanpassing particuliere woningvoorraad
Duurzaam samen wonen stimuleren en ondersteunen
foto