CV

CV 2016

Vanaf 1 april 2016 werkzaam als Directeur-Bestuurder voor de Stichting Serviceflatrs Zeeland (SSZ), waaronder de Stichting serviceflat De Schakel en Stichting serviceflat De Horst ressorteren.