VERBINDEN EN BINDEN !

Lastenverzwaring, een terugtrekkende overheid, bezuinigingen o.a. door drastische verlaging van subsidies voor organisaties en instellingen zorgen voor:     01122012-222_2

 • druk op de dienstverlening naar bewoners
 • druk op de voorzieningen in buurten en wijken
 • nieuwe verhoudingen tussen overheid, burger en samenleving
 • rem op (sociale) innovaties
 • druk op maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven
maar bieden kansen op:
 • nieuwe innovatieve vormen van samenwerking en aanpakken
 • stapeling van beschikbare budgetten
 • hoger (maatschappelijk) rendement op  investeringen
 • creatief denken over oplossingen en mogelijkheden
 • resultaatgerichter werken
 • denken vanuit algemeen belang zonder het individuele belang uit het oog te verliezen
 • meer ondernemerschap
 • talenten van burgers beter benutten (bij regulier en vrijwilligerswerk)
 • maatwerk leveren voor kwetsbare burgers
 • maatschappelijk ondernemen
 • branding van buurten, wijken, dorpen, steden en de provincie
en dat is de kracht van de Communitymakelaar die:
 • kiest voor een integrale aanpak, waarbij regie, samenwerking met partijen en het invullen van het opdrachtgeverschap een belangrijke rol spelen
 • werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie
 • maatwerk levert en transparant werkt
 • talenten probeert te benutten en mensen in hun kracht zet
 • altijd op zoek is naar optimalisatie van het bestaande of naar innovatieve aanpakken
 • resultaatgericht is
 • een sociaal maatschappelijk betrokken ondernemer is
 • schakelt tussen verschillende netwerken
 • kennis en ervaring deelt met anderen
 • rekening houdt met diverse belangen en verantwoordelijkheden
 • een verbinding maakt tussen de fysieke en virtuele wereld
 • gebruik maakt van sociale media
 • effectief vergadert, gebruikt maakt van flexibele werkplekken en documenten/dossiers “in the cloud” beheert
 

Geef een reactie